I. Chính sách chung

 1. Các hình thức chấp nhận thanh toán

Cabin law chấp nhận thanh toán trực tiếp tại công ty và phương thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

 1. Dịch vụ vận chuyển, giao nhận
Tự vận chuyển Thuê bên thứ 3 Cả hai hình thức

Do đặc thù của Cabin law là dịch vụ về tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý nên không phát sinh việc vận chuyển, giao nhận hoặc (thẻ, tài liệu nếu có)

 1. Chính sách bảo hành

Do đặc thù của Cabin law là chuyên dịch vụ về tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý nên không có chính sách bảo hành. Chính sách dịch vụ được nêu chi tiết tại hợp đồng dịch dụ hoặc chính sách dịch vụ sản phẩm.

 1. Chính sách hoàn trả

Do đặc thù của Cabin law là trang thông tin về tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý nên không có chính sách hoàn trả hàng.

II. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin chủ yếu bao gồm: Tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, nội dung vụ việc. Đây là các thông tin mà Cabin law cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website thông báo bán hàng: Cabin law sử dụng thông tin của khách hàng để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

– Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ và các tính năng mới liên quan đến dịch vụ. Ngăn ngừa các trường hợp giả mạo, phá hủy tài khoản của khách hàng.

– Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống.

– Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của thành viên nằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

– Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

– Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vn sẽ cung cấp thông tin của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng thực hiện hủy bỏ.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty cổ phần Cabin-Law

Địa chỉ trụ sở chính: Số 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại Hotline: 0968.955.122

5. Phương thức và công vụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống

– Khi người sử dụng dịch vụ trên Cabin law, Cabin law không lưu thông tin người sử dụng trên website. Người sử dụng cung cấp thông tin trực tiếp cho Cabin law khi tiến hành cung cấp thông tin, nội dung sự việc yêu cầu tư vấn. Do đó, người sử dụng có thể thay đổi thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với đơn vị chủ quản của Cabin law.

– Cabin law có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan chức năng vì mục đích an toàn an ninh mạng và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo quy định pháp luật.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

– Cabin law sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc hủy dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm và xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bô, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.

– Cabin law chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của website thông báo bán hàng Cabinlaw.vn truy cập thông tin cá nhân, những người cần biết thông này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố trách nhiệm hình sự khi họ vi phạm những nghĩa vụ này.

– Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc lỹ thuật, hoặc các vấn đề bất khả kháng và Cabin law hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra.

7. Quy định về quản lý/kiểm soát thông tin trên website

– Cơ chế kiểm soát tự động                                          – Cơ chế kiểm soát riêng

– Có quy định về đăng thông tin                                   – Cơ chế giám sát khác

8. Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp

– Tự thỏa thuận              – Đưa ra cơ quan pháp luật                  – Hình thức khác

 • Quy trình giải quyết tranh chấp:

Bước 1: Khách hàng của website thông báo bán hàng: Cabin law khiếu nại về dịch vụ hoặc thông báo các tranh chấp giữa các bên qua hotline: 0968.955.122

Bước 2: Bộ phận bảo vệ quyền lợi khách hàng trên website thông báo bán hàng Cabin law sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Cabin law sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp, khiếu nại đó.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Cabin law thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.

 • Thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

– Trường hợp nằm trong khả năng và thẩm quyền cam kết giải quyết tranh chấp của khách hàng trong vòng 05 (năm) ngày làm việc.

– Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền thì thời gian giải quyết tranh chấp phụ thuộc vào tính chất vụ việc và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Quy định thực hiện hợp đồng

Việc xác nhận mua gói dịch vụ và thanh toán phí dịch vụ của khách hàng đã thiết lập Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý giữa khách hàng và Cabin law, nên khách hàng phải tuân thủ các quy định khi thực hiện hợp đồng theo quy định pháp luật.

 1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng
 • Thực hiện đúng, đầy đủ các thỏa thuận trong nội dung của hợp đồng về chất lượng, sổ lượng, chủng loại của đổi tượng; về thời hạn; về phương thức và các thỏa thuận khác.
 • Thực hiện hợp đồng một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau.
 • Khi thực hiện hợp đồng không được làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể khác.
 1. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng khi mua gói dịch vụ
 • Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu cung cấp;
 • Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Cabin law thực hiện công việc;
 • Cam kết không can thiệp vào công việc chuyên môn của Cabinlaw.vn, không đề nghị hoặc gây sức ép yêu cầu Cabinlaw.vn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 1. Quyền và nghĩa vụ của Cabinlaw.vn đối với khách hàng sử dụng dịch vụ
 • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để thực hiện dịch vụ khách hàng đã đăng ký mua;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về tính hợp pháp của nội dung tư vấn và các hoạt động nghiệp vụ của mình;
 • Tuân thủ pháp luật, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan. Từ chối việc cung cấp chứng cứ giả, xúi giục khách hàng khai sai sự thật, lập hồ sơ, chứng từ, chứng cứ giả, từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật;
 • Bảo đảm cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất.
 1. Chấm dứt sử dụng dịch vụ
 • Việc sử dụng dịch vụ sẽ không bị các Bên chất dứt vì bất kỳ lý do gì không chính đáng.
 • Trường hợp trong quá trình cung cấp thông tin, tài liệu cho Cabinlaw.vn nếu khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, Cabinlaw.vn được quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ và không phải trả lại bất kỳ khoản chi phí nào đã nhận được từ khách hàng.