Dịch vụ Luật sư riêng Cá nhân (hợp đồng ký 1 năm cá nhân)

2,000,000  Chưa bao gồm VAT