Điều khoản dịch vụ của chương trình liên kết, Hệ thống tiếp thị liên kết affilatelaw kiếm tiền trực tuyến

Cam kết của người tham gia

Bằng cách đăng ký trở thành nhà tiếp thị liên kết giới thiệu trong Chương trình liên kết trực tuyến Hệ thống tiếp thị liên kết affilatelaw kiếm tiền (“Chương trình”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”).

Hệ thống tiếp thị liên kết affilatelaw kiếm tiền trực tuyến có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất kỳ tính năng mới nào giúp bổ sung hoặc nâng cao Chương trình hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, đều phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Chương trình sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.

Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào dưới đây sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị tịch thu mọi khoản thanh toán hoa hồng liên kết còn tồn đọng kiếm được trong quá trình vi phạm. Bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng Chương trình liên kết.

Điều khoản tài khoản

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia Chương trình này.

Bạn phải sống sống ở Việt Nam để trở thành một cộng tác viên của hệ thống.

Bạn phải là một con người. Các tài khoản được đăng ký bởi “bot” hoặc các phương pháp tự động khác đều không được phép.

Bạn phải cung cấp tên đầy đủ hợp pháp của mình, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký.

Thông tin đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người – một thông tin đăng nhập được chia sẻ bởi nhiều người là không được phép.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. Hệ thống tiếp thị liên kết affilatelaw kiếm tiền trực tuyến không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.

Bạn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung được đăng và hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình.

Một cá nhân hoặc pháp nhân không được duy trì nhiều hơn một tài khoản.

Bạn không được sử dụng Chương trình liên kết cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

Bạn không được sử dụng Chương trình liên kết để kiếm tiền trên tài khoản sản phẩm trực tuyến Hệ thống tiếp thị liên kết affilatelaw kiếm tiền của riêng mình.

Các liên kết/đồ họa trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc các thông tin liên lạc khác

Sau khi đăng ký Chương trình liên kết, bạn sẽ được cấp một Mã liên kết duy nhất. Bạn được phép đặt liên kết, biểu ngữ hoặc đồ họa khác mà chúng tôi cung cấp cùng với Mã liên kết trên trang web của bạn, trong email hoặc trong các thông tin liên lạc khác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các nguyên tắc, kiểu liên kết và tác phẩm nghệ thuật đồ họa để sử dụng khi liên kết với Hệ thống tiếp thị liên kết affilatelaw kiếm tiền trực tuyến. Chúng tôi có thể thay đổi thiết kế của tác phẩm nghệ thuật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi kích thước của hình ảnh mà không có thông báo chính xác.

Để cho phép theo dõi, báo cáo và tích lũy phí giới thiệu chính xác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các định dạng liên kết đặc biệt để sử dụng trong tất cả các liên kết giữa trang web của bạn và Hệ thống tiếp thị liên kết affilatelaw kiếm tiền trực tuyến. Bạn phải đảm bảo rằng mỗi liên kết giữa trang web của bạn và Hệ thống tiếp thị liên kết affilatelaw kiếm tiền trực tuyến đều sử dụng đúng cách các định dạng liên kết đặc biệt đó. Các liên kết đến phương tiện truyền thông kiếm tiền trực tuyến được đặt trên trang web của bạn theo Thỏa thuận này và sử dụng hợp lý các định dạng liên kết đặc biệt đó được gọi là “Liên kết Đặc biệt”. Bạn sẽ chỉ kiếm được phí giới thiệu đối với doanh số bán hàng trên sản phẩm trực tuyến Hệ thống tiếp thị liên kết affilatelaw kiếm tiền diễn ra trực tiếp thông qua các Liên kết Đặc biệt; chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sự thất bại nào của bạn hoặc người nào đó mà bạn giới thiệu sử dụng Liên kết đặc biệt hoặc nhập sai Mã liên kết của bạn, bao gồm cả trường hợp việc thất bại đó có thể dẫn đến việc giảm số tiền lẽ ra sẽ được trả cho bạn theo Hiệp định này.

Các liên kết liên kết phải trỏ đến trang sản phẩm đang được quảng cáo.

Phí giới thiệu/hoa hồng và thanh toán

Để việc bán Sản phẩm đủ điều kiện kiếm phí giới thiệu, khách hàng phải nhấp qua Liên kết đặc biệt từ trang web, email hoặc các thông tin liên lạc khác của bạn tới https://affilatelaw.com và hoàn tất đơn đặt hàng cho một sản phẩm trong phiên đó.

Chúng tôi sẽ chỉ trả hoa hồng cho các liên kết được hệ thống của chúng tôi theo dõi và báo cáo tự động. Chúng tôi sẽ không trả hoa hồng nếu ai đó nói rằng họ đã mua hoặc ai đó nói rằng họ đã nhập mã giới thiệu nếu mã đó không được hệ thống của chúng tôi theo dõi. Chúng tôi chỉ có thể trả tiền hoa hồng cho hoạt động kinh doanh được tạo ra thông qua các liên kết đặc biệt được định dạng chính xác được hệ thống của chúng tôi theo dõi tự động.

Chúng tôi có quyền loại bỏ các khoản hoa hồng kiếm được thông qua các phương pháp tiếp thị hoặc bán hàng gian lận, bất hợp pháp hoặc quá hung hăng, giật gân, giật tít đáng ngờ.

Thanh toán chỉ bắt đầu khi bạn đã kiếm được từ 2.000.000 Vnđ trở lên từ thu nhập liên kết. Nếu tài khoản liên kết của bạn không bao giờ vượt qua ngưỡng 2.000.000 Vnđ, hoa hồng của bạn sẽ không được nhận hoặc thanh toán. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm thanh toán cho các tài khoản đạt doanh số hoa hồng từ 2.000.000 Vnđ trở lên.

Lưu ý quan trọng:

Bạn không được đưa ra bất kỳ thông cáo báo chí nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc bạn tham gia Chương trình tiếp thị liên kết.

Mọi quyết định thuộc về hệ thống tiếp thị liên kết affilatelaw, quyết định đó là quyết định cuối cùng

Để xem thêm các điều khoản và chính sách bạn vui lòng truy cập theo link chi tiết bên dưới:

Trang đăng ký Cộng tác viên

Trang đăng nhập Cộng tác viên

Chính sách Cộng tác viên

Điều khoản chính sách